logo garage ben vercammen

Kapellei 132 . 2980 Zoersel   Maandag t.e.m. vrijdag: 8.00u – 12.00u | 13.00u – 17.30u  info@garagebenvercammen.be

logo garage ben vercammen

Kapellei 132 . 2980 Zoersel
Maandag t.e.m. vrijdag: 8.00u – 12.00u | 13.00u – 17.30u
info@garagebenvercammen.be

Algemene voorwaarden

Enkel het vredegerecht van het kanton Zandhoven en de rechtbanken van Antwerpen, zijn bevoegd om gebeurlijke geschillen in verband met deze factuur te beslechten. De factuur is CONTANT betaalbaar in onze firma, tenzij anders vermeld. Elke vertraging in de vereffening van onze facturen, heeft als gevolg, dat wij van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling aanspraak maken op verwijlinteresten van 12% per jaar. Om ontvankelijk te zijn, moet elke klacht schriftelijk en aangetekend gedaan worden binnen de acht dagen na ontvangst van factuur.


Facturen niet betaald op hun vervaldag zullen van rechtswege en zonder aanmaning ten titel van schadevergoeding bovendien verhoogd worden met 15% en dit met een minimum van 50€,- t.t.z. vijftig euro.


Elke cliënt is verplicht zijn voertuig te verzekeren tegen alle risico’s waaraan dit in onze garage blootgesteld is, daar wij niet verantwoordelijk zijn voor gebeurlijke schade.


Voor voertuigen die niet worden afgehaald binnen een aanvaardbare termijn, wordt staangeld aangerekend ten bedrage van 7€,- t.t.z. zeven euro, per dag, exclusief het voorgeschreven BTW-tarief (21%).


Bestekkosten zullen worden aangerekend ten bedrage van 55€,- t.t.z. vijfenvijftig euro, exclusief BTW, doch als voorschot beschouwd worden ingeval wij opdracht krijgen tot herstelling binnen een aanvaardbare termijn, eventueel vermeld op het expertiseformulier.

Tips & tricks om uw auto als nieuw te houden?

Ontdek ze in
onze nieuwsbrief

Garage Ben Vercammen
Kapellei 132
2980 Zoersel
+32 3 383 10 22
info@garagebenvercammen.be
BE 1002.598.631

Maandag tot en met vrijdag:
8.00u – 12.00u en 13.00u – 17.30

Tips & tricks om uw auto als nieuw te houden?

Ontdek ze in
onze nieuwsbrief

Garage Ben Vercammen
Kapellei 132
2980 Zoersel
+32 3 383 10 22
info@garagebenvercammen.be
BE 1002.598.631

Maandag tot en met vrijdag:
8.00u – 12.00u en 13.00u – 17.30

HOME
TE KOOP
TE HUUR
CARROSSERIE
OVER ONS
CONTACT
ALGEMENE VOORWAARDEN
PRIVACY POLICY
VEELGESTELDE VRAGEN

Betalen kan cash of met

bancontact icoon

Volg ons op social media